MİSYONUMUZ

Toplumun ve ilgili sektörlerin ihtiyaçlarına cevap vermek ve teknolojik kalkınmada ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücüne katkı sağlamak üzere:

  • Entellektüel birikimi, ahlakî gelişimi ve yaratıcılığı teşvik eden özgür bir ortam yaratmak
  • Öğrencilerimize, ailelerine ve içinde yaşadıkları topluma daha iyi bir geleceği sağlamaya odaklı öğretme ve öğrenme modeli oluşturmak
  • Sürekli değişimi ve gelişimi içselleştirmekle birlikte geleneğin gücünden yararlanabilen, bağımsız düşünebilen, farklı disiplinlerle birlikte çalışma ve problem çözme yeteneği geliştirmek
  • Bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun ve ilgili sektörlerin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek donanımda, çağdaşlığı ve özgür düşünceyi özümsemiş, nitelikli bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Eğitimleri sırasında bilgiyi doğru yorumlamaya, araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmeye yönelik birikimle donanımlı kılınan mezunlarımızın, kendilerine öğretilen bilgiye erişim tekniklerinin yardımı ile ömür boyu modern ve bilgili kalabilmenin şuurunu taşıma yeteneğinde olan nitelikli eleman olmalarını sağlamaktır.