1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Hakkımızda

Tosya Meslek Yüksekokulu Kastamonu Üniversitesi’ne bağlı olarak 21.09.2007 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu’nun Kararı ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Tosya Yükseköğrenim Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde hayırseverlerin desteği ile 18 Ekim 2009 tarihinde temeli atılan Tosya Meslek Yüksekokulu binası, 25 Temmuz 2010 tarihinde tamamlanarak Kastamonu Üniversitesine devredilmiştir. Tosya Meslek Yüksekokulu; 2010-2011 Akademik yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile Elektrik programlarına öğrenci alarak Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Kuruluşundan bu yana ülkemizin ara eleman gereksinimini karşılamak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, sanayi ve teknolojiye kalite kazandırmak hedeflerini gerçekleştirmek amacına uygun olarak, bünyesinde barındırdığı programlarla eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

MİSYONUMUZ

Toplumun ve ilgili sektörlerin ihtiyaçlarına cevap vermek ve teknolojik kalkınmada ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücüne katkı sağlamak üzere:

  1. Entellektüel birikimi, ahlakî gelişimi ve yaratıcılığı teşvik eden özgür bir ortam yaratmak
  2. Öğrencilerimize, ailelerine ve içinde yaşadıkları topluma daha iyi bir geleceği sağlamaya odaklı öğretme ve öğrenme modeli oluşturmak
  3. Sürekli değişimi ve gelişimi içselleştirmekle birlikte geleneğin gücünden yararlanabilen, bağımsız düşünebilen, farklı disiplinlerle birlikte çalışma ve problem çözme yeteneği geliştirmek
  4. Bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun ve ilgili sektörlerin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek donanımda, çağdaşlığı ve özgür düşünceyi özümsemiş, nitelikli bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Eğitimleri sırasında bilgiyi doğru yorumlamaya, araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmeye yönelik birikimle donanımlı kılınan mezunlarımızın, kendilerine öğretilen bilgiye erişim tekniklerinin yardımı ile ömür boyu modern ve bilgili kalabilmenin şuurunu taşıma yeteneğinde olan nitelikli eleman olmalarını sağlamaktır.