Amaç

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programının amacı: Muhasebe ve finans sektörünün ihtiyacı olan, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi alanlarında uygulama olarak güçlü, tek düzen hesap plânı, finans ve malî mevzuat konularında bilgili, bilgisayar, ofis ve muhasebe paket programlarını etkin kullanan, ticarî hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usûl ve esaslara göre işleyebilen, plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirmektir. Muhasebe Programında bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrencilerin müşavirlik, denetim ve maliyet muhasebesi alanlarında hem teorik bazda, hem de uygulama bazında gerekli alt yapı ile donatılarak mezun olmaları, iş hayatına atılmaları ve sektörün talebinin karşılanması amaçlanmaktadır.

Kapsam

Muhasebe; finansal nitelikteki bilgileri kayıtlama, sınıflama, özetleme, analiz ve yorumlama yoluyla işletme ile ilgili kişilerin karar vermelerinde iletişimi sağlamaktadır. Muhasebe Vergi Uygulamaları Programı; finansal işleri daha doğru, daha hızlı, daha düzenli, daha az personelle yapabilmek amacıyla çağımızın vazgeçilmez aracı olan bilgisayarları bu doğrultuda kullanabilen öğrenciler yetiştirmektedir.

Hedef

Öğrenciler teorik derslerin yanında ağırlıklı olarak okuldaki bilgisayar laboratuarlarında muhasebe paket programlarını uygulamalı olarak işlemekte, muhasebe laboratuarında büro araç ve gereçlerinin kullanımı ile iş piyasasından alınan gerçek örnekler üzerinde çalışarak, temel bilgilerle donatılmış, araştırmayı ve öğrenmeyi bilen, özgüveni yüksek, yeniliklere açık, ekip çalışmalarına yatkın ve insan ilişkilerinde uyumlu niteliklere sahip mezun profili hedeflenmektedir.

Ortaöğretim Sınavsız Geçiş Alanları

 • Bankacılık
 • Bilgisayarlı Muhasebe
 • Borsa Hizmetleri
 • Deniz ve Liman İşletme
 • Dış Ticaret
 • Emlak Komisyonculuğu
 • Genel Hizmetler (Demiryolu)
 • İşletme
 • İşletmecilik (Demiryolu)
 • Muhasebe
 • Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
 • Muhasebe ve Finansman
 • Pazarlama
 • Pazarlama ve Perakende
 • Satış Yönetimi ve Reklamcılık
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Tesis İşletmeciliği
 • Ticaret
 • Ulaştırma Hizmetleri

Dikey Geçiş Alanları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz meslekî eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Muhasebe
 • Muhasebe Bilgi Sistemleri
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Mezunların Alacağı Unvan ve İstihdam Alanları

Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişiye; muhasebe elemanı denilmektedir. Program mezunları; serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirlik büroları ile tüm özel sektör işletmelerinin muhasebe servislerinde yardımcı ve yönetici eleman olarak çalışabilecekleri gibi, meslek sınavlarında başarılı olup serbest muhasebeci ve sonrasında da serbest muhasebeci mali müşavir olabilmektedirler.