AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği kayıt, dosyalama ve izleme yöntemine hakim, tüm acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulamasını yapabilen, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, risk analizleri, çözüm önerileri ve buna bağlı planlama ile bütçelendirmeleri yapabilen elemanların yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve birikimi vermektir.

KAPSAM

Günümüzde çalışan sağlığına verilen önem ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturma iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır. Bu nedenle bütün sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği insan kaynakları ihtiyacı doğmuş ve gittikçede artmaktadır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile özel sektörde ve kamu sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerinin(iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi vb.) istihdamı zorunlu hale getirilmiş  bunun sonucunda iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunlarına olan talebi arttırmıştır.

HEDEF

Programın ana hedefi; işyerlerindeki risklerin minimize edilmesi, sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek kaliteli hizmet üretmesi, her hangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve işletmenin karlılığını arttırmaktır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili değerlere saygılı ve çağdaş uygulamaları benimseyen bireyler yetiştirmeyi hedefler. Mezunları, kamu kurumları ve özel şirketler tarafından tercih edilen bireyler olması beklenmektedir.

MEZUN OLANLARIN DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ BÖLÜMLER

Programdan mezun olan öğrencilerimiz dikey geçiş sınavı ile;

-Acil Yardım ve Afet Yönetimi

-İşletme

-İş Sağlığı ve Güvenliği

-Sağlık Yönetimi

-Sosyal Hizmet

MEZUNLARIN ALACAĞI UNVAN VE İSTİHDAM ALANLARI

İş sağlığı ve güvenliği bölümü, hizmet sektörü ve sanayi kuruluşlarının ihtiyacı olan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine yönelik personel yetiştiren ve iş sağlığı ve güvenliği organizasyonunu iş güvenliği uzmanının bir alt kademesinde, iş güvenliği uzmanı zorunlu olmayan işletmelerde ise işletmenin tüm iş güvenliği hizmetlerinin sorumluluğunu üstlenebilecek yetenekte ‘‘İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri’’ yetiştiren bir programdır.