AMAÇ

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü seri üretilebilecek her türlü kullanım eşyasının kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmasını içerir. Bu bölümü amacı, form, kullanılabilirlik, ergonomi, üretim vb. gibi problemlere çözüm önerileri getirebilen, yeni ürün geliştirme sürecinde farklı disiplinlerle etkileşim halinde olabilen ve gerektiğinde bu süreci başarıyla koordine edebilen endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmektir.

KAPSAM

Geleceğin ve günümüzün mesleklerinden olan Endüstri Ürünleri Tasarımı; seri üretilebilecek her türlü ürün ile kullanıcı/müşteri arasındaki algısal, fiziksel ve işlevsel ilişkilerin yaratıcı bir bakış açısı ile bütünsel olarak ele alınmasını içermektedir. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ürünlerin ortaya çıkmasını veya mevcut ürünlere yenilikçi fikirler olarak yansımasını sağlayan endüstriyel bir etkinliktir.

Ulaştırma(otomotiv, deniz araçları, hava araçları,), beyaz eşya, endüstriyel seramik, sergileme ve ambalaj, elektronik ve iletişim, mobilya gibi sektörler Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleğinin kapsadığı alanlardan bazılarıdır. Sektörel taban da geniş yer tutan bu alanlardaki nitelikli insan gücü ülke ekonomisine büyük ölçüde fayda sağlayacağı tartışılmaz bir gerçektir.

HEDEF

Öğrencilerin meslek yaşamlarında ulusal ve uluslararası pazarlarda sosyo-kültürel sorumluluğa sahip, çevreye duyarlı, özgün ve yenilikçilik içeren fikirlerini yaratıcılık ve analitik düşünce çerçevesinde değerlendirerek yeni ürün geliştirme ve tasarlamaları için gerekli donanımı vermeyi amaçlayan bu program toplumsal fayda için çalışmaktadır.

Günümüzde endüstrinin değişik sektörlerindeki gelişimde ve ulusal endüstri politikalarının belirlenmesinde, endüstri tasarımcılarının rolü kaçınılmazdır. Gençlere gelişen tasarım dünyasının bir parçası olma ve endüstrinin çeşitli dallarında çalışma imkânı sağlayan bu program geleceğin mesleği olma yolundadır.

Geçiş Yapılabilecek Ortaöğretim Bölümleri

  • Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme
  • Grafik Tasarım
  • Makine Model
  • Makine Ressamlığı
  • Model
  • Modelcilik
  • Tasarım ve Teknolojisi / Tasarım Teknolojisi

Mezun Olanların Dikey Geçiş Yapabileceği Bölümler

  • Endüstri Tasarımı
  • Endüstri Ürünleri Tasarımı
  • Endüstriyel Tasarım

Mezunların Alacağı Unvan ve İstihdam Alanları

Endüstri ürünü tasarımı disiplini, makine tarafından üretilen kullanım ürünlerinin yaratılmasında yararlanılan sanatları ve bilimleri kapsayan uygulamalı bir bilim ve sanat alanıdır. Toplu iğneden otomobile, helikoptere, kaleme, fotoğraf makinesine, bir evin mutfağına, banyosuna ve mobilyalarına kadar akla gelebilecek her tür kullanım ürünü, endüstri tasarımının konusuna girer. Bu bağlamda sanayide ve tüketime yönelik üretim yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde Endüstri Ürünleri Tasarımı Teknikeri çalıştırmaktadır. Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere son kullanıcı ürünlerin tasarlandığı, üretildiği tüm fabrikalarda Tasarım teknikerleri olarak görev yapabilmektedir.