Amaç

Günümüzde dünya üzerinde birçok bağımsız devlet bulunmaktadır ve bu ülkeler birbirleriyle hem siyasi hem ticari ilişkilerde bulunmaktadırlar. Özellikle son yıllarda globalleşmeyle birlikte bu ilişkiler daha da yoğunlaşmıştır. Ülkelerin dış ticarete yönelmelerinin iki sebebi özellikle önem arz etmektedirler. Bunlardan ilki ülkelerin ürettikleri ürünlerin iç taleplerini karşılayamaması, ikincisi ise bazı ülkelerin bazı ürünlerin üretiminde uzmanlaşması ve bunun sonucunda fiyat avantajı yakalamalarıdır. Bu ve diğer sebepler dolayısıyla ülkeler için dış ticaret büyük önem arz etmektedir.

Bu noktada Dış Ticaret Programın amacı; ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili işkollarında çalışacak ara insan gücü yetiştirmektir.

Kapsam

Dış ticaret programı 4 yarıyıldan oluşan bir ön lisans programıdır. Bu programı bitirebilmek için öğrencilerin en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmekle birlikte mesleki yabancı dil ve bilgisayar bilgi-becerisi üzerine de dersler bulunmaktadır.

Hedef

Dış Ticaret Programı öğrencilerinin başarı gösterebilmeleri için sorumluluk alma, girişimcilik ve analitik düşünme kabiliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, başarılı bir dış ticaret meslek elemanı olabilmeleri için; dış ticaret ve gümrük mevzuatındaki değişiklikleri takip etmeleri ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.

Dış Ticaret Programı Sınavsız Ortaöğretim Geçiş alanları

 • Bankacılık
 • Bilgisayarlı Muhasebe
 • Borsa Hizmetleri
 • Deniz ve Liman İşletme
 • Dış Ticaret
 • Emlak Komisyonculuğu
 • Genel Hizmetler (Demiryolu)
 • İşletme
 • İşletmecilik (Demiryolu)
 • Muhasebe
 • Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
 • Muhasebe ve Finansman
 • Pazarlama
 • Pazarlama ve Perakende
 • Satış Yönetimi ve Reklamcılık
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Tesis İşletmeciliği
 • Ticaret
 • Ulaştırma Hizmetleri

Dış Ticaret Programından Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Finans
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Mezunların Alacağı Unvan ve İstihdam Alanları

Dış Ticaret Programı’ndan mezun olan öğrenciler İhracat ve ithalat şirketleri başta olmak üzere dış ticaretle ilgili işletmelerde, bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük ve nakliye firmalarında çalışabileceklerdir. Ayrıca gerekli şartları yerine getirerek katılabilecekleri gümrük müşavirliği sınavlarında başarılı oldukları takdirde “B” karnesi alarak “Gümrük Müşavir Yardımcısı” unvanını alabilmektedirler. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki temsilcilikleri, Bankalar, Gümrük işlemleri ve hizmet sunan şirketler, Gümrük Müşavirliği, Ulusal ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Firmaları, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığında da görev alabileceklerdir.