KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

TOSYA MESLEK YÜKSEK OKULU,

ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

 

1.SINIF GÜZ DÖNEMİ

AIT155- ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ - I

Osmanlının çöküş sebeplerine genel bir bakış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yol, Osmanlı’nın son dönemindeki fikir akımları, Mondros mütarekesi sonrasında ülkenin karşı karşıya kaldığı durum ve Atatürk’ün Samsun yolculuğu, Milli Mücadelenin ilk adımı, Milli güçler ve Misak-ı Milli, TBMM’nin kurulması, savaşın idaresini ele alması ve Batı Cephesindeki savaşlar, Büyük Taarruz ve zafer.

TDL155 TÜRK DİLİ - I

Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkiye Türkçesindeki ses olayları, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçenin yapı özellikleri

YDL155 YABANCI DİL - I

Basit, rutin bir değişim yöntemi. İyelik sıfatları. Sorular ve negatifler, ülkeler. Günlük nesneler, ülkeler, zıt sıfatlar. Ne zaman? Sosyal ifadeler: Özür dilerim. Affedersiniz. Kaç tane var /  Yer edatları. Seyahat ve bilet satın hakkında bilgi vermek ve almak. Katılıyorum ve diğerleri ile katılmıyorum, bir yemek siparişi. Etkinlik ve aktiviteler açıklayın. Hızlı seviyor ve Sevmedikleri. Aile ve yaşam koşulları açıklayınız. Basit Geçmiş Zaman

BCT101 MESLEKİ MATEMATİK - I

Sayılar; Cebir; Denklemler; Eşitsizlikler; Fonksiyonlar; Trigonometri; Karmaşık Sayılar

BCT103 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

Direnç, akım, gerilim, iş, güç, enerji, devre çözüm yöntemleri ve teoremleri

BCT105 ELEKTRONİK ELEMANLAR VE ANALİZ

Diyot , Transistör ve Fetlerin çalışma prensibi, Temel Elektronik Devre Şemaları

BCT107 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ

Fizyolojinin temelleri, Hücre fizyolojisi,Sıvı dinamikleri, Kas fizyolojisi,Sinir fizyolojisi, Kardiyovasküler fizyoloji, Solunum fizyolojisi, Böbrek ve üriner sistem fizyolojisi,Gastrointestinal sistem fizyolojisi,Endokrin sistem ve metabolizma, Üreme fizyolojisi,Hematoloji, İmmün sistem.

BCT109 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Bilgisayar hakkında temel kavramlar, Bilgisayar Yazılım ve donanım özelliklerine giriş, MS Windows işletim sitemi hakkında temel bilgileri kavrayabilme; MS Office programlarından Word, Excel ve Powerpoint programlarının temel kullanımı; Yazı, tablo, sunu ve grafik oluşturma ve düzenleme; İnternetin temel özellikleri, arama motorları, e-mail alma ve kullanma.

BCT111 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

Standardizasyon. Kalite ve kalite kavramları. Kalite güvence. Mesleki standartlar ve ISO.

 

1.SINIF BAHAR DÖNEMİ

AIT166 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ – II

Ulusal eğitim, kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda mücadele ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış politikalarında Atatürk'ün hayatı, Türk devriminin strateji, siyasi arenada büyük devrimler, sosyal yapı ve sağlık. Atatürk ilkeleri ve bu ilkelere karşı tehditler yönetti. Jeopolitik ve Türkiye'nin jeopolitik konumu.. Türk Gençliği'ne yönelik psikolojik tehdit.

TDL166 TÜRK DİLİ – II

Sözel anlatım. yazılı anlatım (Kompozisyon). Mektup, reklam, reklam, otobiyografi. Makale, deneme, eleştirmenler. Bellek, voyager, biyografi, otobiyografi. Röportaj, öykü, roman, tiyatro, masal.
Rapor, kayıt. Edebi eser türleri Uygulamaları. Bilimsel araştırma için Yöntemleri (kaynakları bulma ve yazma, konu, kısıtlama seçimi). Metin çalışmaları ve özel ürünler

YDL166 YABANCI DİL – II

Simple Past: negatif, evet / hayır soruları ve kısa cevaplar. Şimdiki Basit sorular, önce geçmiş zaman. cümleleri. Yerleri açıklayan Sıfatlar. Sağlık sorunları ve tedavi. Olabilir; gidiyor: evet / hayır soruları ve kısa cevaplar. Pozitif ve negatif oldu: yaşam deneyimleri için mükemmel Şimdiki? Soruları ve kısa cevaplar.

BCT102 MESLEKİ MATEMATİK – II

Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler, Limit ve Süreklilik, Türev ve Uygulamaları, İntegral ve Uygulamaları,Diferansiyel Denklemler

BCT104 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

Direnç, bobin, kondansatör, akım, gerilim, faz farkı, faz açısı, iş, aktif güç, görünür güç, reaktif  güç, enerji, devre çözüm yöntemleri ve teoremleri, yıldız bağlantı, üçgen bağlantı

BCT106 SAYISAL ELEMANLAR VE ANALİZ

Mantık kapıları, Sayısal devre tasarımı, Mantık devreleri sadeleştirme yöntemleri

BCT108 FİZYOLOJİK SİNYAL İZLEYİCİLER

EKG cihazının arızaları, Solunum Ölçüm Sistemlerinin arızaları,  Hasta başı Sinyal İzleyicilerin Mekanik, Elektrik ve Elektronik arızaları, Odyometre cihazının kurulumu ve arızaları, Timponometri  cihazlarının mekanik ve elektronik arızaları.

BCT110 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Tercih edilen paket programı yardımıyla örnek analog ve dijital devrelerin oluşturulup (çizilip), çalıştırılması, analizlerinin (test ve ölçüm) yapılması, maliyet analizinin oluşturulması, devrenin yazıcı veya çizici yardımıyla kağıda alınması.

BCT112 MESLEK ETİĞİ

Etik ve ahlak kavramları, Etik sistemlerinin ve Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörlerin incelenmesi, Meslek etiğin incelenmesi, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarının incelenmesi,  Sosyal sorumluluk kavramı.

 

2.SINIF GÜZ DÖNEMİ

BCT201 MESLEKİ YABANCI DİL – I

İngilizce mesleki teknik terimler, İngilizce katalog ve kullanım kılavuzları.

BCT203 ARIZA ANALİZİ

Ön arıza analizi, gerekli teçhizat, yazılım arızalarının analizi, ortam ve kişisel güvenlik, cihaz dışı arıza analizi, geleneksel yöntemlerle arıza tespiti

BCT205 AMELİYATHANE CİHAZLARI

Kalp akciğer pompasının elektronik yapısı ve arızaları, Ameliyat masası-hasta karyolası arızaları, Elektro cerrahi cihazlarının arızaları, Ameliyathane lambalarının kurulumu ve arızaları, Anestezi cihazının arızaları

BCT207 BAKIM VE SARF MALZEME

Bakım için gerekli ekipmanlar, elektrik, elektronik ve mekanik bakım, Tıbbi görüntüleme, yaşam destek ve laboratuar sarf malzemeleri

BCT209 LABORATUVAR CİHAZLARI

Ayrıştırıcı ve karıştırıcı cihazlarının onarımı, terazilerin mekanik ve elektronik arızaları, Otomatik Doku Takip Cihazları, Mikrotom cihazı

BCT211 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI

X ışınlı görüntüleyiciler, ultrasonik görüntüleyiciler ve ses dalgalı görüntüleyiciler

BCT213 TEDAVİ CİHAZLARI

Enjeksiyon sıvı gönderme cihazları ve arızaları, Oksijen tedavi sistemlerinin kurulumu ve arızaları, Diş ünitelerinin kurulumu ve arızaları

BCT215 IŞINLI TEDAVİ CİHAZLARI

Lazer ve Kızılötesi sistemlerin arızaları, Ultraviyole sistemlerinin mekanik arızaları, X ışınlı tedavi cihazının mekanik arızaları

BCT217 TEKNİK SERVİS ORGANİZASYONU

Kullanıcı eğitimleri, şartname, Biyomedikal teknik servis birimleri, Biyomedikal teknik servis iş bölümü, Risk önlemleri, Sterilizasyon kuralları

BCT219 İLK YARDIM

İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, kanamalar ve şok, travmalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri.

 

2.SINIF BAHAR DÖNEMİ

BCT202 MESLEKİ YABANCI DİL – II

Mesleki Terim, Kavram ve Terminoloji, Tıbbi Cihazlar ve Kullanımları, Cihaz Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar, Cihazların Bakım ve Onarımı

BCT204 DESTEK SİSTEM VE CİHAZLARI

Mobil Sağlık Ünitelerinin tıbbi cihazlarının kontrolü, Kan ışınlama cihazlarının arızları, Saf su sistemlerinin arızaları, Medikal Gaz sistemlerinin arızaları

BCT206 FİZİK TEDAVİ CİHAZLARI

Elektroterapi cihazının arızaları, Kısa Dalga Diatermi cihazının arızaları, Ultrasonik tedavi cihazlarının arızaları, Hidroterapi Sistemlerinin arızaları, Traksiyon Tedavi araçlarının arızaları

BCT208 GÖZ TANI VE TEDAVİ CİHAZLARI

Otorefraktometreler ve arızaları,  Perimetreler ve arızaları, Pakimetreler ve arızaları, Tanometreler ve arızaları

BCT210 CİHAZ KURULUM VE SÖKÜMÜ

Kurulum yeri keşfi, Kurulum ortamının tesisat ve donanım ihtiyaçlarını giderme, Kullanılacak araç gereci hazırlama, Sistemin ve Cihazın kurulum yönergelerini uygulama, Cihazın teslim kabul işlemleri, Cihazın söküm tekniklerini belirleme, Cihazın Söküm yönergeleri, Sökülen parçaları depolama

BCT212 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

Manyetik rezonans görüntüleyici cihazları ve arızaları, Gamma Işınlı görüntüleyici cihazları ve arızaları, Bilgisayarlı tomografi cihazlarının kurulumu ve arızaları

BCT214 TIBBİ TAHLİL CİHAZLARI

Kan Gazları Cihazları, Kan Sayım Cihazları, Spektrofotometre cihazları ve arızaları, Otoanalizörler ve arızaları, Koagulumetre cihazlarının elektronik yapısı, Mikroskop cihazları -  monoküler, biyoküler, cerrahi, elektron mikroskoplar, Mikroskop cihazlarının arızaları

BCT216 STERİLİZASYON CİHAZLARI

Paketleme cihazının arızaları, Gazlı sterilizasyon cihazlarının kurulumu ve arızaları, ultrasonik yıkayıcı cihazının arızalar, Sterilizasyon cihazlarının onarımı

BCT218 İLETİŞİM

İletişimin tanımı, türleri,öğeleri, işlevleri. Sözlü ve yazılı iletişim teknikleri ve türleri, Meslek yaşamında iletişim.Grup ve Kitle iletişimi. İletişim araçları ve kanalları. Grafik İletişim ve kullanım alanları

BCT220 GİRİŞİMCİLİK

Girişimciliğin Temel Kavramları, Girişimcilik Yaklaşımları, Girişimcilik Kültürü, Girişimcilik Türleri, Girişimciliğin Fonksiyonları,  Girişimcilik Alanları, Girişimcilik Süreci, İş fikrinin tanımlanması ve kaynakları, İş fikri geliştirme ve yaratıcılık, İş planı ve unsurları, İş planı hazırlama, Girişimciliğin yerel, ulusal ve uluslararası bağlamı, girişimcilik özelliklerinin sınanması, pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal planı konuları yer almaktadır.