Amaç

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı’nda, sağlık sektöründeki mevcut tıbbi cihazların periyodik kontrolünü, koruyucu bakım ve tamirini yapabilen, tıbbi cihazlardaki yenilikleri takip ederek adapte olabilen, cihaz alımlarında satıcıların tekliflerini kalite ve maliyet bakımından değerlendirebilen, cihaz operatörlerine kullanım eğitimi verebilen, teknikerler yetiştirmektir. Bu amaçla müfredatımız, temel elektrik, elektronik derslerinin yanı sıra, tıp cihazları ile ilgili derslerle de zengin bir içerik arz etmektedir. Aynı zamanda sektördeki son gelişmeler yakından takip edilerek ders içerikleri bu kapsamda güncellenmektedir.

Kapsam

Programımızda modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede kendi başına veya çalışma ekibiyle birlikte belirli bir süre içerisinde cihazın veya sistemin; kurulumu, sökümü, bakımı, onarımı, donanım ve yazılım güncellemesi ile kalibrasyonunu yapma bilgi ve becerisine sahip, ilgili birimlere teknik destek veren orta düzeyde teknik servis yönetimini planlayan, takip eden, sorumluluk alan ve kendisini sürekli geliştirebilen bir teknik eleman olma konusunda yeterli ve kaliteli bir ortam sağlanmaktadır.

Hedef

Ülkemizde sağlık hizmetlerine verilen öneme bağlı olarak bu mesleğe olan gereksinim giderek artmaktadır. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına paralel olarak çalışma alanları da gün geçtikçe genişlemektedir. Bu nedenle programın gerektirdiği teknolojik gelişmelere hakim, mesleki bilgilerle donatılmış, araştırmayı ve öğrenmeyi bilen, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, ekip çalışmalarına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı bir mezun profili oluşturularak, artan bu talebi karşılayabilecek nitelikli teknik eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programına Sınavsız Geçiş Yapılabilecek Ortaöğretim Bölümleri

 • Elektrik
 • Elektrik-Elektronik
 • Elektromekanik Taşıyıcılar
 • Elektronik
 • Endüstriyel Elektronik
 • Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)
 • Gemi Elektroniği ve Haberleşme
 • Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi
 • Otomatik Kumanda
 • Telekomünikasyon
 • Tıp Elektroniği
 • Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği
 • Uçak Bakımı ve Elektroniği
 • Uçak Elektroniği

Bölümlerinden mezun olanlar “Biyomedikal Cihaz Teknolojisi” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.

Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde,

 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Mezunların Alacağı Unvan ve İstihdam Alanları

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Teknikeri” unvanı verilir. Biyomedikal cihaz teknikerleri, resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde, laboratuarlarda görev alabildikleri gibi, kendi adlarına da özel işyeri açabilirler. Bununla birlikte özel sektörde biyomedikal cihazların satış, destek ve servis hizmetlerini sağlayan şirketlerde çalışabilirler.