2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Yüksekokulumuz birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacaktır. 

Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

a) Normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim görüyor olmak,

b) Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

c) Disiplin cezası almamış olmak,

d) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,

e) Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak.

 

Yukarıdaki şartları sağlayan kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz 19 Ekim 2021 Salı günü Saat: 12:00'a kadar yüksekokulumuz fotokopi biriminden başvuru dilekçesini temin ederek Öğrenci İşleri Birimine (Personeller: İbrahim MERAL ve Bahar YUMAK) başvuru yapmaları gerekmektedir.

Dilekçeye aşağıda yer alan belgelerin eklenmesi zorunludur.

1-) Gelir Belgesi (Maaş Bodrosu, Fakirlik Belgesi vb.) (Zorunlu) 

2-) Kardeş sayısını gösterir belge, öğrenim gören kardeşlere ait öğrenci belgesi ve Vukuatlı nüfüs kayıt örneği (Zorunlu) (E-Devletten alınabilir)