2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Yüksekokulumuz bünyesinde Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılacaktır. 

Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz 25 Şubat 2020 Salı günü mesai bitimine kadar fotokopi biriminden başvuru dilekçesini temin ederek Öğrenci İşleri Personeli İbrahim MERAL'e başvuru yapmaları gerekmektedir. Dilekçeye aşağıda yer alan belgelerin eklenmesi zorunludur.

-Gelir Belgesi (Maaş Bodrosu, Fakirlik Belgesi vb.) (Zorunlu) 

-Kardeş sayısını gösterir belge, öğrenim gören kardeşlere ait öğrenci belgesi ve Vukuatlı nüfüs kayıt örneği (Zorunlu) (E-Devletten alınabilir)