STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

1-) Başvuru evraklarınızı https://tosya.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/dokumanlar/staj linkinden indirebilir ya da Yüksekokulumuz fotokopi bürosundan temin edebilirsiniz. Her bir kuruma başvuru yapmanız için 3’er adet Staj Bilgi Formu ve Staj Sözleşmesi ve Staj Sözleşmesi’nin çıktısını alıp fotoğraflarınızı yapıştırınız. Doldurduğunuz dosyalarınızı bölüm başkanlarınıza imzalattırınız.

2-) Bölüm başkanlarınıza imzalattığınız evraklarınızı başvuracağınız kuruma götürüp imzalattırınız.

3-) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında (örneğin devlet hastaneleri veya SGK gibi) staj yapacaklara Devlet Katkısı ödenmeyecektir. Bu nedenle sözleşmelerde yer alan devlet katkısı kısmına “Devlet Katkısı Yok” ibaresini ekleyiniz.

4-) Kamu Kurum ve Kuruluşu dışında stajlarını yapacak öğrencilerimiz istedikleri takdirde devlet katkısı alabileceklerdir.

5-) Staj yapacağınız kuruma onaylattığınız belgeleri tekrar Bölüm Başkanlarınıza onaylatınız.

6-) Bölüm Başkanlarınızın onayladığı staj evraklarınızı Yüksekokulumuz binası giriş katında yer alan öğrenci işlerine (İbrahim Meral’e) teslim ediniz.

7-) Eksik beyanda bulunan veya eksik evrağı bulunan öğrencilerimizin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

8-) Her hafta Perşembe günü Müdürlüğümüzce onaylanan evraklarınızın iki nüshasını öğrenci işlerinden alabilirsiniz.

9-) Aldığınız evraklardan bir nüshasını başvurduğunuz kuruma teslim ediniz. Diğer nüshasıyı ise saklamanız gerektiğini unutmayınız.

NOT: LÜTFEN STAJ EVRAKLARINIZI DOĞRUDAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GETİRMEMENİZ RİCA OLUNUR.