Yüksekokulumuz Müdürü Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI "Some Physical Characteristics of Wood Polypropylene Nanocomposites Reinforced Magnesium Oxide (MgO)" ile "Effects of Thermal Treatment on Some Properties of Fir (Abies Mill.) Wood" ve Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Mehmet KARAMANOĞLU "The Effect of Nano Zinc Oxide (ZnO) and Hollow Ceramic Spheres on Scratch Resistance in Water-Based Varnishes" ile "End Grain Wooden Parquet Production" adlı çalışmalarıyla Üniversitemiz Orman Fakültesi tarafından 25-27 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenen "1. Uluslararası Ormancılık ve Doğa Turizmi E-Kongresi 2020 (1st International Forestry and Nature Tourism E-Congress 2020-INFONT 2020)" kongresine sözlü bildirileri ile katılmışlardır.