AMAÇ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında cerrahi bilimlerin vazgeçilmez unsuru olan anestezi uygulamasında, anesteziste yardım edecek; ortamın hazırlanması, ekipmanların kullanılması, bakımı ve bir sonraki uygulama için hazır tutulması sorumluluklarını üstlenecek; yoğun bakım servisi, acil servis ve ambulans ortamında çalışabilecek ve tıptaki yenilikleri takip ederek uygulamalarına yansıtacak nitelikte Anestezi Teknikeri yetiştirmektir.

KAPSAM

Ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyine bakıldığında gelişmiş ülkelerin hizmet ekonomisine sahip, gelişmekte olan ekonomilerin ise sanayi ekonomisine sahip oldukları görülmektedir. Sağlık hizmetleri; gelişmiş ülkeler için hem önemli bir istihdam kaynağı hem de önemli bir ekonomik kaynağı ifade etmektedir. Ülkemizin ekonomik anlamda gelişmesiyle birlikte sağlık sektörüne verilen önem artmaktadır. Bu anlamda sağlık sektörüne yapılan yerli ve yabancı yatırım sayısı da artmaktadır. Ancak sağlık kuruluşlarında hizmet verecek sağlık personeli aynı hızla artmamaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasında meslek yüksekokullarındaki sağlık programları önemi rol oynamaktadır. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında cerrahi operasyonları gerçekleştiren ekibin en önemli üyelerinden biri anestezi teknikerleridir. Anestezi teknikeri hastanın ameliyata hazırlanması, ameliyat ve sonrasında takip edilmesinden sorumludur. Anestezi Teknikerinin olmadığı bir sağlık kuruluşunda tam bir sağlık hizmetinden bahsedilemeyecektir. Sağlık kuruluşları için bu kadar önemli olan anestezi teknikerinin yetiştirilmesi de sektörde yer alan kamu ve özel kuruluşların devamlılığı ve verilen hizmetin kalitesi açısından oldukça önemlidir.

HEDEF

Anestezi programının gerektirdiği mesleki bilgilerle donatılmış, araştırmayı ve öğrenmeyi bilen, bilimsel bilgiye değer veren, etik ve sosyal gelişime önem veren, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, ekip çalışmalarına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı, mezuniyet sonrası eğitimlerinin devamlılığını sağlayan bir mezun profili oluşturularak, sağlık sistemi içindeki talebi karşılayabilecek nitelikli anestezi teknikeri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Geçiş Yapabilecek Ortaöğretim Bölümleri

Anestezi Programı’na sınavsız geçiş yapabilecek Meslek Lisesi Programları:

  • Anestezi
  • Anestezi Teknisyenliği

Mezun Olanların Dikey Geçiş Yapabileceği Bölümler

Anestezi Programı öğrencilerinin dikey geçiş yapabileceği Lisans programları:

  • Hemşirelik
  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Mezunların Alacağı Unvan ve İstihdam Alanları

Program öğrencileri Anestezi Teknikeri ünvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında cerrahi operasyonları gerçekleştiren her birimde çalışma olanağı mevcut olup, acil servis, ambulans ve poliklinikler de program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.